MIKO

Lite information


En gång om året betalar
alla medlemmar en avgift.

Avgiften är 100 kr för enskild
alternativt 150 kr för par.


Betala kan man göra genom
Bankgiro: 5098-8385


Man kan också betala med Swish
på mobilnummer: 123 349 13 54


För att vi ska veta vilka ni är skriver ni också dit namn, adress inklusive postnummer, stad,

e-post och/eller telefon/mobilnummer.


Med samma Swishnummer kan
man betala mat och inträde
på våra medlemsträffar.


Dryck betalas till krögaren med bankkort eller kontanter.


Med glädjespridande hälsningar
samt ett innerligt välkomna!

I SAMVERKAN MED

MED STÖD FRÅN

KONTAKTA MIKOSÄLLSKAPET

info@mikosallskapet.se

BESÖK OSS PÅ FACEBOOK

BLI MEDLEM Genom att sätta in 100 kr för enskild eller 150 kr för par,

på Bankgiro: 5098-8385


MEDLEMSAVGIFTEN BETALAS EN GÅNG OM ÅRET.


För att vi ska veta vem ni är skriver ni också dit ert namn, adress inklusive postnummer och stad. E-post och/eller telefon- mobilnummer ska också skrivas in för att hålla nere portokostnader vid utskick samt för bästa möjliga kontaktmöjligheter.


BILDER


Om man klickar på bilderna, i våra bildgallerier, öppnas stora bildspel ni kan bläddra bland. Vi jobbar på för att, så fort tid gives, lägga in fler bilder från tidigare evenemang.

Och kan vi clowner hjälpa till att förgylla tillvaron har vi gjort en insats i livet.”


– Kalla mig gycklare, sade han. Göte Forsberg. Miko, Malmös egen clown som älskades av alla.

Hanne Lundströms verk av clownen Miko


Cirkus


Jag lärde mig gå på händer

och strax måste mamma se.

Hon var den förnämsta publiken.

Fem öre tog jag i entré.


Det hela var bara ett vedskjul

men störde ej minsta grand.

Och cirkusens namn var präktigt:

Den hette Tigerbrand.


Succén var klappad och given,

parketten glad och förnöjd.

Men cirkusartistens bana

blev ganska brant och fördröjd.


Rätt illa for han i världen

och mager blev han och skral.

Men ett-tu-tre- hur kom det sig,

fick han upp en saltomortal.


Då kom där ett pris. – I våras

kom där en medalj också.

Det skulle glatt hans mor.

Men hon var inte hemma då.


Hon reste så brott och vida.

Hon bor i ett annat land

långt bortom pris och medaljer

och cirkus Tigerbrand.


Nils Ferlin
"Glädje – ett ord, ett begrepp, en känsla – det är så oändligt mycket. Något vi upplever med våra sinnen – smak, lukt, syn, hörsel och känsel. Vem har inte känt den bekanta doften av cirkus och känt glädje. Vem har inte med hörseln upplevt allt från den underbaraste sång och musik till roliga historier och upplevt glädje. Vem har inte med sin syn upplevt oerhört vackra saker som ger glädjerysningar. Vem har inte med känseln upplevt glädje, vid beröring eller en kram. Miko var en välkänd clown i Malmö, där han på gator, torg och i Folkets Park underhöll alla barn och vuxna. Miko eller Göte Forsberg spred glädje. Efter Göte Forsbergs bortgång bildades 2006 Mikosällskapet, en ideell förening, som vill föra arvet efter Göte vidare och just sprida glädje."


Nils Mohlin