OM FÖRENINGEN

I SAMVERKAN MED

MED STÖD FRÅN

KONTAKTA MIKOSÄLLSKAPET

info@mikosallskapet.se

BESÖK OSS PÅ FACEBOOK

BLI MEDLEM Genom att sätta in 100 kr för enskild eller 150 kr för par,

på Bankgiro: 5098-8385


För att vi ska veta vem ni är skriver ni också dit ert namn, adress inklusive postnummer och stad. E-post och/eller telefon- mobilnummer ska också skrivas in för att hålla nere portokostnader vid utskick samt för bästa möjliga kontaktmöjligheter.


BILDER


Om man klickar på bilderna, i våra bildgallerier, öppnas stora bildspel ni kan bläddra bland. Vi jobbar på för att, så fort tid gives, lägga in fler bilder från tidigare evenemang.

 

Föreningen

 

Mikosällskapet bildades 2006. Sällskapet har fått sitt namn efter Clownen Miko, som gick omkring i Folkets park med sitt positiv och skojade med både barn och vuxna.

 

Sedan vi bildades har vi fått igenom att Malmö Stad varje år utnämner en malmöbo till Årets Glädjespridare för att hedra Clownen Miko´s minne. Vi samlade in pengar för att rädda Mikos positiv kvar i Malmö, så att det kan visas på Teatermuseet Scen och manège. Vi hjälpte till att ordna en Clownfestival i Folkets park för barnfamiljerna under augusti under nio år. Vi har färdigställt boken om Göte Forsberg "Clownen Miko" Vi har också lyckats ordna pengar till statyn av Miko som numera "sitter" i Malmö Folkets park.

 

Mikosällskapet har festliga medlemsträffar flera gånger om året. Inför framtiden jobbar vi nu med att utöka programmet för medlemmarna med fler studiebesök, filmvisningar, samtal, föreställniinngar, föreläsningar och fester mm.

 

 

 

Styrelsen 2018

 

Ledamöter:

 

Ordförande:

Lasse Flygare

Hemsida
 & Facebooksida

 

Kassör:

Jan Olsson

 

Sekreterare:

Jessica Hultzén

 

Ledamöter:

Hanne Hjerrild Lundström

Medlemsträffar

& Kulturevenemang 

 

Suppleanter:

Hanne-Louise Ericsson

Gitte Knutson

 

Revisor:

Bo Bergman

 

Revisorssuppleant:

Tore Rystedt

 

 

Arbetsordning inom Mikosällskapets styrelse


 

Ordförande


Leder föreningens möten, för föreningens talan, bevakar tillsammans med sekreteraren att fattade beslut verkställs, bevakar tillsammans med kassören föreningens ekonomiska intressen, ansvarar tillsammans med kassör och sekreterare för bidragsansökningar, är föreningens ena firmatecknare, upprättar tillsammans med sekreteraren dagordning inför möten.HemsidaFacebooksida

 

Sekreteraren


För protokoll vid föreningens möten, arkiverar protokoll och årsmöteshandlingar med mera, svarar för föreningens utskick, sköter medlemsregistret, gör förslag till verksamhetsberättelse, ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med ordförande och kassör, kallar till styrelsemöten, gör dagordning tillsammans med ordförande. 

Kassör 


Är firmatecknare, sköter bokföringen, tar hand om in- och utbetalningar, ansvarar för lotterier, gör förslag till budget och ekonomisk berättelse inför årsmöte, ansvarar för bidragsansökningar tillsammans med ordförande och sekreterare, sköter föreningens försäkringsfrågor. 

Övriga styrelseledamöter 
kan av styrelsen få diverse specialuppdrag och är i övrigt med och lägger förslag och fattar beslut.

 

MedlemsträffarKulturevenemang 

 

 

Hedersmedlemmar:

 

Kjell Arne Landgren

Ulf Mörling

Kicki Malm

Carl Bertil Widell

Hanne Hjerrild Lundström

Rune Nilsson

Birgitta Engfeldt